Certificatieschema Biodiversiteitsmonitor

Algemene Voorwaarden Schema Biodiversiteitsmonitor
Bijlage 1: Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor;
Bijlage 2: Certificatiecriteria Schema Biodiversiteitsmonitor;
Bijlage 3: Geschillen- en klachtenreglement Schema Biodiversiteitsmonitor;
Bijlage 4: Merkreglement Schema Biodiversiteitsmonitor;
Bijlage 5: Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties Schema Biodiversiteitsmonitor;

Beheerpakketten Biodiversiteit Melkveehouderij

Overige informatie

Factsheet Biodiversiteitsmonitor

Voor meer informatie over het certificatieschema kunt u contact opnemen met het secretariaat via: contact@biodiversiteitsmonitor.nl.